Θέρμη Σερρών Α.Ε.

resize-of-bme_0960-bme_0964

Η εταιρεία Θέρμη Σερρών Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και είναι μέλος του ομίλου ΙΤΑ (International Technological Applications).

Η Θέρμη Σερρών είναι μία βιομηχανική μονάδα Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης. Η όλη εφαρμογή αποτελείται από ένα Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας και από το άμεσα συνδεδεμένο σε αυτόν δίκτυο Τηλεθέρμανσης, το οποίο διανέμει θερμότητα σε καταναλωτές στις Σέρρες.

Ο Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας είναι μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή «του αθλητικού πάρκου Ομονοίας», 1,5 χιλιόμετρο έξω από τα όρια της πόλης των Σερρών, κοντά στο αυτοκινητοδρόμιο. Το αρχικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 42.000.000 €.

Η συμπαραγωγή είναι ένας συνδυασμός αξιόπιστων και αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ταυτόχρονη κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια με σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Έτσι σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας που εκμεταλλεύονται μόνο ένα μικρό ποσοστό της πρωτογενής ενέργειας (35%), τα συστήματα συμπαραγωγής εκμεταλλεύονται μέχρι και το 90% της αντίστοιχης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θερμική ρύπανση του περιβάλλοντος και η απώλεια ενέργειας περιορίζεται στο 10% αντί του 65%.

Σαν εγκατάσταση τηλεθέρμανσης χαρακτηρίζεται η συνολική εγκατάσταση που σκοπό έχει να τροφοδοτήσει με θερμότητα μία ολόκληρη πόλη , μέσω ενός δικτύου μεταφοράς και διανομής της θερμότητας αυτής, από μία εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας.

Διαφέρει από την κλασική μέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης θερμότητας, σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση παραγωγής βρίσκεται στον τόπο κατανάλωσης, π.χ. οικιακοί λέβητες.

Γι αυτό και ονομάστηκε τηλεθέρμανση (ο όρος αυτός στα Γερμανικά αποδίδεται «Fernewärme» και στα Αγγλικά «district heating»).

Share This: